Välkommen till Ingå Ungdomsklubb r.f.

Bli medlem i Ingå Ungdomsklubb r.f.

VILL DU BLI MEDLEM?

Medlemsavgiften är 10 € / år för vuxna
5 € för barn/ungdomar under 15 år

Inbetalning till konto: Aktia             405560-447       / IUK r.f.

Ange i meddelanderutan för- och efternamn, födelsedatum samt adress.
Obs! Meddela ALLA familjemedlemmars namn och födelseår som skrives in.
Välkommen till Ingå Ungdomklubb r.f!